Structuur

Het FVL wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, minstens 12 leden, waarbij gepoogd wordt een evenwicht te hebben tussen universitairen en niet-universitairen en ook regionaal. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering.

RAAD VAN BESTUUR
periode februari 2013 tot februari 2019

Voorzitter: Thomeer Michiel, longarts Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk
Ondervoorzitter: Slabbynck Hans, longarts ZN Antwerpen Middelheim
Penningmeester: De Saedeleer Bart, longarts, ASZ campus Geraardsbergen

Aumann Joseph, longarts, Jessaziekenhuis Hasselt
Bedert Lieven, longarts, ZN Antwerpen Middelheim
Delcroix Marion, longarts, UZ Gasthuisberg, Leuven
De Pauw Rebecca, longarts, AZ Sint-Jan, Brugge
Derom Eric, longarts, UZ Gent
Dupont Lieven, longarts, UZ Gasthuisberg, Leuven
Germonpré Paul, longartsAZ Maria Middelares, Gent
Van den Brande Paul, longarts, AZ Sint-Maarten, Mechelen (Duffel)

ALGEMENE VERGADERING

bestaat uit alle betalende leden