Inschrijven op Colloquium 7-8-9 februari 2019 Blankenberge - Urgente Longzorg

ziekenhuisnaam, straat en nr., postcode en gemeente
straatnaam, nummer, postcode, gemeente

Clusterindeling Urgente Longzorg - 2019

Cluster I
1. Centrale en perifere luchtwegobstructie
3. Niet-invasieve beademing
4. Gaswisselingsstoornissen
6. Acute dyspnoe: is het cardiaal ?
7. Pneumothorax thoraxtrauma
9. De long onder extreme condities (hoogte,duiken)

Cluster IV

3. Niet-invasieve beademing
4. Gaswisselingsstoornissen
6. Acute dyspnoe: is het cardiaal ?
7. Pneumothorax thoraxtrauma
8. Acute longschade door exogene factoren
9. De long onder extreme condities (hoogte,duiken)

Cluster II

1. Centrale en perifere luchtwegobstructie
2. Echo thorax in acute setting
5. Moeilijke keuzes: beleidsbepaling en -beperking
6. Acute dyspnoe: is het cardiaal ?
7. Pneumothorax thoraxtrauma
8. Acute longschade door exogene factoren

Cluster V

1. Centrale en perifere luchtwegobstructie
2. Echo thorax in acute setting
3. Niet-invasieve beademing
4. Gaswisselingsstoornissen
5. Moeilijke keuzes: beleidsbepaling en -beperking
8. Acute longschade door exogene factoren

Cluster III

2. Echo thorax in acute setting
3. Niet-invasieve beademing
4. Gaswisselingsstoornissen
5. Moeilijke keuzes: beleidsbepaling en -beperking
7. Pneumothorax thoraxtrauma
9. De long onder extreme condities (hoogte,duiken)

Cluster VI

1. Centrale en perifere luchtwegobstructie
2. Echo thorax in acute setting
5. Moeilijke keuzes: beleidsbepaling en -beperking
6. Acute dyspnoe: is het cardiaal ?
8. Acute longschade door exogene factoren
9. De long onder extreme condities (hoogte,duiken)